CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN KẾT CẤU

Đây là tổng hợp các bảng tính excel Cột - Dầm - Sàn được Thầy Phạm Văn An - ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng - viết thành file exe. Mình đã chạy thử thấy rất hay, giao diện đẹp. Các bạn load về tham khảo.

Hình ảnh vể Menu chính của chương trình.
Download:


Video hướng dẫn tính Sàn.


Video hướng dẫn tính Cột - Dầm.Còn đây là link Mediafire của Thầy, các bạn có thể vào đó để load thêm các tài liệu, phần mềm khác.