Chuyển bảng từ Autocad sang Excel

Chuyển một bảng từ Excel sang Autocad thì rất đơn giản, có lẽ ai cũng biết, nhưng để chuyển 1 bảng từ Autocad vào Excel thì rất khó. Bình thường ta phải nhập lại thủ công trên Excel. Tiện ích này sẽ giúp chúng ta làm việc này cực kỳ đơn giản: Đánh lệnh C2X -> chọn bảng chứa TEXT cần chuyển qua Excel -> lưu lại file. Chú ý: nội dung text cần chuyển qua Excel phải là "TEXT", nếu là "MTEXT" thì cần phải dùng lệnh "EXPLODE" để chuyển về "TEXT" trước.


Download